Borsosberény “Gazdálkodj okosan!” 2019.01.15.

A nyugat -nógrádi Nagyoroszi mikro központú térségre jellemző a strukturális és elhúzódó munkanélküliség, a képzett munkaerőhiány, elvándorlás és az egyre súlyosbodó leszakadás mind a hátrányos helyzetben élő lakosság, mind térségi szinten.
A „Gazdálkodj okosan!” – Önálló életre képesség tévő tréningsorozatunkkal a konzorciumban lévő településeken élő hátrányos helyzetű lakosságot próbáltuk meghívni és bevonni olyan programokba, mely segít nekik a társadalomba visszatagozódni. Távlati célként azt tűztük ki, hogy ezáltal a program által közelebb kerüljenek a munka világához, elősegítve egy későbbi munkavállalást és sikeres munkába állást. Jelen program a Borsosberényi Közösségi Házban valósult meg, közfoglalkoztatott személyekkel, illetve főként azokkal, akik egyéni fejlesztésbe is be vannak vonva a helyi mentor által.

A foglalkozás célja:

 • a szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő, hátrányos helyzetű személyek munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztése;
 • az elhelyezkedéshez szükséges készségek és viselkedésminták fejlesztése;
 • ismerjék fel saját személyiségükből és helyzetükből adódó változtatási lehetőségeiket;
 • reálisabban lássák a munkahelyeket, munkakörülményeket
 • a témakörhöz kapcsolódó ismeretek élményszerű, gyakorlatias átadása.

Témák:

 • Az önismeret fejlesztése a felelősségteljes életút-tervezéshez.
 • Egészséges életrend, egészségfejlesztés, mentális egészség.
 • Értékorientáció, jövőkép – munkával kapcsolatos vélekedések, elvárások
 • A munkához kapcsolódó értékválasztások szerepe az életút-tervezésben.
 • A motiváció, a kihívások és nehézségek jelentősége a célok elérésében.
 • Felkészülés a munkára: alkalmi és eseti munkatapasztalat, munkanélküliség során szerzett tapasztalatok.
 • Szocializáció a munkához: információgyűjtés, munkahelyi beilleszkedés, csapatszellem, hatékony problémamegoldó képesség és konfliktuskezelés, stressz feldolgozás.

Módszer:

 • Egyéni ÉLETÚT-térkép készítése.
 • Csoportos beszélgetés.
 • Motiválás.
 • Interaktív ismeretfeldolgozás vita­módszerrel.
 • Vitapontok: Érték-e a tapasztalat, a hírnév, az egészség, az idő a boldogság, a pénz?
 • Élménypedagógiai elemek: Aukció az értékekkel – önismereti játék (értékorientáció).
 • A fejlesztési feladatokat különféle kontextusokban, a mindennapi élet színtereihez és problémáihoz kapcsoltan dolgoztuk fel.

Elvárt eredmény: A különféle összefüggésekbe épített szituációk hatékonyabban alkalmazhatóak majd a mindennapi életben és a munka világában, így – reményeink szerint – hatással lesznek a résztvevők életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában.
Összefoglalás:
A foglalkozást Babcsánné T. Ildikó pályaválasztási tanácsadó vezette, az alkalom kötetlen, közvetlen légkörben zajlott, a résztvevők aktívan vettek részt a beszélgetésben és a játékban is, értékes tapasztalatcserék, vélemények hangzottak el, a résztvevők megfogalmazták, hogy milyen jó, hogy ezekről a dolgokról is lehet beszélgetni, megosztani aggodalmaikat a jövőjükkel kapcsolatban, hiszen azok sokszor nincsenek összhangban a korábbi életút terveikkel.

Betűméret
Kontraszt beállítása